Kontakt


Prezes zarządu oddziału

Wilczyński Andrzej

699 090 300

Wiceprezes ds lotowych

Waśkowicz Stanisław

609 258 072

Wiceprezes ds gospodarczych

Bogusz Cezary

604 849 688

Sekretarz oddziału

Barszcz Karol

508 582 783

Skarbnik

Bartkowicz Wiesław

 

603 384 735

Rachmistrz

Caban Arkadiusz

503 666 629